Overzicht debatmaaltijden

26-sep-2023
Prométhéa ten dienste van het bedrijfsleven, de cultuur en het erfgoed.
Robert de Mûelenaere - Voorzitter
Nadia Abbès - Directrice generaal

27-jun-2023
Mechelen: from zero to hero
Bart Somers - Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen

30-mei-2023
Het beroep van vastgoedmakelaar: ontwikkelingen, diversificatie en uitdagingen.
Caroline Lejeune - Voorzitster van « La Fédération des Agents Immobiliers francophones de Belgique (FEDERIA) »

25-apr-2023
Consumentenbescherming in de bouwsector.
Alexia Bertrand - Staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de minister van Justitie en Noordzee

21-mrt-2023
Wat als we een einde maken aan de oorlog om talent?
Florence Lamolle - Afgevaardigd Bestuurder
Philippe Mélotte - Directeur Administratie

28-feb-2023
Etienne de Callataÿ - Medeoprichter en econoom Orcadia Asset Management
Philippe Defeyt - Econoom op het « Institut pour un Développement Durable »

31-jan-2023
Trends in de bouw.
Niko Demeester - CEO Embuild

29-nov-2022
Valorisatie van het Waalse erfgoed: troeven en mogelijkheden.
Valérie De Bue - Waals Minister van Ambtenarenzaken, Informatica, Administratieve Vereenvoudiging, belast met Kinderbijslag, Toerisme, Erfgoed en Verkeersveiligheid

25-okt-2022
Bezoek Hotel Solvay

27-sep-2022
De toekomst van de christendemocratie.
Sammy Mahdi - Voorzitter CD&V

28-jun-2022
VIVAQUA, een weinig bekend overheidsbedrijf.
Laurence Bovy - Directrice generaal VIVAQUA

31-mei-2022
Focus op de IMPACT voor de Ambities 2025 van Buildwise
Olivier Vandooren - CEO van Buildwise

26-apr-2022
WorldSkills, een uniek instrument voor de bevordering van vaardigheden, kwalificaties en ambachten.
Francis Hourant - Directeur Worldskills Belgium

29-mrt-2022
De uitdagingen van huisvesting in Brussel.
Mevrouw NAWAL BEN HAMOU - Staatssecretaris voor Huisvesting en Gelijke Kansen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Mevrouw TAÏSSA BIELYSZEW - Directrice van de Directie Ontwikkeling bij de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij

22-feb-2022
De moeilijkheden van het Poelaert paleis: Schijnt het licht in de duisternis?
Advocaat Jean-Pierre BUYLE - Gewezen voorzitter van de balie van Brussel – Stichtend bestuurder van de Poelaert stichting