Lid worden

Om te worden uitgenodigd tot de vereniging toe te treden, moet men aan
de raad van bestuur worden voorgedragen door twee leden en door de raad
worden toegelaten.

De statuten bepalen dat men, om lid te worden, een zelfstandig beroep of
een leidende functie moet uitoefenen op het vlak van de stedenbouw, de
architectuur of de bouw in het algemeen.

Een reglement van de Raad van Bestuur preciseert de toelatingsprocedure (zie Statuten).

Een vast toetredingsgeld alsook een jaarlijkse bijdrage moeten worden betaald.

Deze bedragen worden vastgesteld door de Algemene Vergadering op voorstel van de Raad van Bestuur.