Voorstelling van Cobaty

Cobaty International België (afgekort Cobaty) telt meer dan 150 leden en heeft als doel “personen te groeperen wiens activiteit hoofdzakelijk gericht is op stedenbouw, architectuur en bouw”. Het nagestreefde doel van de vereniging, is dat de leden elkaar beter leren kennen om hun beroepsideaal te ontwikkelen en te verrijken.

De organisatie van debat-maaltijden wordt als belangrijkste middel gekozen om deze doelstelling te verwezenlijken. Deze maaltijden, waaraan de leden en hun genodigden kunnen deelnemen, worden doorgaans gehouden op de laatste dinsdag van de maand, van september tot juni in het Sint-Annakasteel te Oudergem.

Presentation Cobaty

Oorsprong van Cobaty

Cobaty werd op 10 juni 1974 opgericht door de heren Georges Baines, architect te Antwerpen, François Binje, bestuurder van vennootschappen te Brussel, Daniel Craet, architect te Mariakerke-Gent, Jacques Delens, industrieel te Brussel, Jules Lemaitre, architect te Charleroi, Robert Maskens, industrieel te Brussel, Jean Raye, doctor in de rechten te Tervuren, Charles Thiou, industrieel te Alleur en Jacques Wybauw, architect te Brussel.

De statuten van de v.z.w. zijn verschenen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 10 oktober 1974, onder het n° 7036.