statuten

Cobaty International België

De buitengewone Algemene Vergadering van de vereniging zonder winstoogmerk – vzw – Cobaty International België, gehouden op 28 maart 2006, heeft overeen- komstig artikel 8 van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen beslist haar statuten zoals die gepubliceerd werden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 10 oktober 1974 onder nummer 7036/74 en wijzigingen gepubliceerd op 28 juni 1979 en 20 juni 1996.

Klik hier om de statuten te downloaden.